Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2014-09-17 11:32:55

INFORMACJI O POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM


 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działaj (...)

2014-08-01 11:43:53

II PIKNIK INTEGRACYJNY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH


14 czerwca 2014r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu odbył się II Piknik Integracyjny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Bolesławieckiego zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. W powyższym spotkaniu uczestniczyło około 200 osób, w tym rodziny zastępcze z dziećmi, a także:

1.      Pan Stanisław Chwojnicki – Wicestarosta Bolesławiecki,

2.      Pani Teresa Przybylska – małżonka Marszałka Województwa dolnośląskiego – Pana Cezarego Przybylskiego,

3.      Pani Iwona Włodarczyk – Zastępca Dyrektora Dol (...)

2014-07-02 10:52:15

Szkolenie dla rodzin zastępczych z lekarzem pediatrą


23 czerwca 2014r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbyło się  szkolenie dla rodzin zastępczych z lekarzem pediatrą – neonatologiem Panią Darią Sadczuk Ordynatorem Oddziału Neonatologicznego  Szpitala Powiatowego w Bolesławcu, związane z tematyką „Wczesne rozpoznawanie i reagowanie na problemy zdrowotne dzieci do 6 roku życia – profilaktyka prozdrowotna”. (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności