Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2015-12-17 11:47:01

Informacja


Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z dnia 29.05.2015 r.

Powiatowe  Centrum  Pomocy Rodzinie  w Bolesławcu  będzie nieczynne dnia 24 grudnia 2015 r.(czwartek) (...)

2015-12-04 10:26:37

INFORMACJA O WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ ZA GRUDZIEŃ 2015R.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że wypłata  świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielniających się z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych przysługujących za grudzień 2015 r. nastąpi 11.12.2015 r.

Termin wypłaty w grudniu 2015 r. związany jest z koniecznością zamknięcia roku budżetowego.

Od stycznia 2016 r.  termin wypłaty świadczeń pozostaje bez zmian tj.wypłata świadczenia następować będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąc (...)

2015-11-13 09:41:10

Wnioski o dofinansowanie z PFRON


                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przypomina wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Bolesławieckiego działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, że zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków PFRON (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 926), wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekr (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności